TUCEKSTAV s.r.o.
V Záhybu 747 | Praha 4 - Hrnčíře, 14900| 777 809 447

Lité anhydritové podlahy


Anhydrit je samonivelační potěr, síran vápenatý CaSO4, (bezvodý oproti podobnému sádrovci, jenž obsahuje vodu), je suchá směs složená z pojiva, kameniva a přísad zlepšujících zpracovatelnost, kdy smícháním s vodou vznikne anhydritový tekutý samonivelační potěr, který představuje novou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití. Obvykle je zrnitý až celistvý, bílý, šedý, žlutavý, někdy i modravý, nafialovělý i červený, průsvitný i průhledný. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností.


Použití

Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. U vyšších provozních zatížení je nutné stanovit větší tloušťku potěru, vyšší třídu pevnosti event. kombinaci obou úprav. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění - skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy. Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy. Jako podlahovou krytinu lze použít celou škálu běžně používaných krytin, přitom je třeba dodržet směrnice o pokládce dané výrobcem podlahové krytiny. Vlastní anhydritový potěr je uložen na vrstvě tlumící (zvukově a tepelně izolační materiály) od které je oddělen vrstvou dělící (parotěsná zábrana). Min. tl. potěru je 30-40 mm.


Aplikace

Materiál Anhydrit je dopraven na stavbu v autodomíchavači. Směs je pokládána pomocí čerpadla s výtlačnou hadicí. Požadovaná teplota podkladu, potěru a prostředí během aplikace je stanovena v rozmezí +5 až +30°C. Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Při vysoké vlhkosti vzduchu je možné provést nárazové odvětrání. Povrch je třeba chránit před mechanickým poškozením 48 hodin po nanesení, je bezesparý, avšak konstrukční spáry podkladu musí být přiznány.


Výhody

Jednoduchá a rychlá aplikace i velmi složitých půdorysů ( až 100 m2 / hod.), samonivelační schopnost a výborná zatékavost (dosažení max. rovinnosti 2mm / 2m), rychlé tuhnutí (pochozí po 24 - 36 hod, zatížitelnost po 3 - 4 dnech), vysoká pevnost (20 - 30 MPa po 28 dnech), minimum dilatačních spár, výborná tepelná vodivost u vytápěných podlah